Vilken fågel

Hur skiljer man en- och talltita åt? Titta här!

Boksläpp på Grönet, Brantevik

30-31 maj 2020

Föredrag under rubriken "Har djur språk?", Grönet 31 maj (en rosenfink sjöng kort för oss). Foto: Inger Lindelöf

Lite eftersnack om livet i fågelvärlden, Grönet 30 maj. Foto: Inger Lindelöf

"ett fantastiskt verktyg för artbestämning av svenska fåglar/.../ Såväl brödtext som de utförliga bildtexterna är betydelsebärande, och bokens format gör den enkel att ha i skådarens ficka. En fälthandbok! Fotografierna är välvalda, illustrerar på pricken vad texten säger."

Uno Nilsson, BTJ-häfte 15, 2020


"Boken har ett annorlunda upplägg jämfört med vanliga fälthandböcker genom att den fokuserar på fågelgrupper istället för på arter. Genom att lära sig hitta till rätt grupp kan såväl nybörjaren som den mer vane skådaren tratta ned möjliga arter till ett minimum."

Niklas Aronsson, Vår Fågelvärld 4/2020


"För alla som älskar klok, humoristisk och handfast pedagogik, baserad på respektingivande kunskap, är denna bok en pärla/.../ Upplägget är lika självklart som genialiskt: innan du försöker arta en fågel, bestämd dig för vilken typ av fågel det rör sig om."

Åke Anderson, GRUS Fåglar i Västergötland 3/2020